Ngôn ngữ

Tiền tệ

Điều khoản và điều kiện

 

Các điều khoản sử dụng này, đôi khi có thể được chỉnh sửa, sẽ áp dụng cho tất cả các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi thông qua bất cứ thiết bị di động nào, qua email hoặc bằng điện thoại. Bằng việc sử dụng website hoặc truy cập vào dịch vụ của chúng tôi thông qua bất cứ phương tiện trung gian nào (dưới đây gọi là “website”) bạn thừa nhận và đồng ý đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được nêu ra bên dưới đây (bao gồm cả An toàn và bảo mật).

Những nội dung, cơ sở hạ tầng, thông tin, dịch vụ đặt sân gôn và mạng lưới đặt sân thông qua website (“dịch vụ”) được đièu hành và cung cấp bởi trang Golfdy.com (“golfdy”, “của chúng tôi”, “chúng tôi”) và giấy phép của chúng tôi. Những điều này chỉ được cung cấp cho mục đích cá nhân và các mục đích không mang tính thương mại, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện nêu dưới đây. Hãy vui lòng đọc hết những điều khoản bên dưới trước khi bạn sử dụng website của chúng tôi.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Golfdy.com cung cấp một nền tảng trực tuyến qua đó tất cả các cơ sở sân gôn (ví dụ: sân gôn, câu lạc bộ gôn, câu lạc bộ và khu nghỉ dưỡng, dưới đây gọi tắt là “cơ sở”) có thể quảng cáo các giờ chơi cho việc đặt, và thông qua đó khách hàng truy cập trang web có thể đặt sân. Bằng việc đặt sân thông qua Golfdy, bạn thiết lập mối quan hệ bằng hợp đồng (ràng buộc pháp lý) trực tiếp với các cơ sở gôn mà bạn đặt sân. Từ thời điểm bạn thực hiện đặt sân, chúng tôi chỉ đóng vai trò duy nhất là cầu nối giữa bạn và cơ sở gôn, chuyển giao các thông tin chi tiết về đặt sân của bạn cho cơ sở gôn tương ứng và gửi đến bạn email xác nhận cho và thay mặt cơ sở gôn.

Khi cung cấp các dịch vụ, thông tin mà chúng tôi đưa ra là dựa vào các thông tin các cơ sở thông tin đã cung cấp cho chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cung cấp nền tảng và cho phép các cơ sở gôn truy cập vào hệ thống, qua đó họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc vập nhật tất cả các thông tin về giá, phí, tình trạng giờ chơi và các thông tin liên quan khác hiển thị trên trang web của chúng tôi.  Mặc dù chúng tôi sẽ sử dụng kĩ năng hợp lý và cẩn trọng trong khi thực hiện các đặt sân của khách, chúng tôi sẽ không chứng minh và không thể đảm bảo rằng, toàn bộ thông tin là chính xác, hoàn chỉnh hoặc đúng, cũng như chúng tôi không thể chịu trách nhiệm vì bất kì lỗi nào (bao gồm cả lỗi đánh máy và lỗi thấy rõ), bất kì sự gián đoạn nào (dù là do hỏng hóc, sửa chữa, nâng cấp hay bảo trì (tạm thời và/hay một phần) nào của trang web chúng tôi hoặc ngược lại), thông tin thiếu chính xác, gây hiểu lầm hoặc không thật hay không đưa ra thông tin. Mỗi cơ sở gôn đều luôn chịu trách nhiệm về sự chính xác, hoàn chỉnh và đúng đắng của thông tin (miêu tả) (bao gồm cả giá/phí, tình trạng sân, chính sách và điều kiện) hiển thị trên trang web chúng tôi. Trang web chúng tôi không tạo thành và không được xem là sự giới thiệu cho chất lượng, cấp độ phục vụ, đánh giá hay xếp hạng (sao) của bất kì cơ sở gôn nào. Hơn nữa, chúng tôi có thể hiển thị các dữ liệu bản đồ và dự báo thời tiết của một bên thứ ba, dựa trên vị trí địa lí của cơ sở gôn. Chúng tôi không thể bảo đảm cũng như chịu trách nhiệm cho sự chính xác của những thông tin này.

Dịch vụ của chúng tôi được tạo ra chỉ để sử dụng cá nhân và không mang tính thương mại. Vì vậy, bạn không được phép bán lại, liên kết sâu, sử dụng, sao chép, giám sát (vd: dưới dạng spider, scrape), phô trương, tải về hoặc sản xuất lại bất kì nội dung hoặc thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trên trang web cúng tôi cho bất kì hoạt động/mục đích mang tính cạnh tranh hoặc thương mại nào.

CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB

Người dùng phải đủ 18 tuổi trở lên hoặc dưới sự giám sát của bố mẹ hoặc người bảo hộ khi truy cập vào trang web www.golfdy.com. Chúng tôi đảm bảo cho bạn quyền sử dụng và truy cập trang web của chúng tôi dành cho việc đặt sân với những điều kiện và điều khoản định sẵn.

Nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng một phần bất kì của trang web cho mục đích thương mại hoặc đại diện cho bất kì một bên thứ 3 nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Golfdy. Nếu vi phạm bất kì điều khoản nào, chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc từ chối truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi mà không cần báo trước. Mục đích của việc tải lên các thông tin của sản phẩm là để tham khảo trước khi người dùng đặt sân. Vì Golfdy không phải là bên cung cấp dịch vụ nên những bình luận hiển thị trên trang web là các ý kiến cá nhân và/hoặc các đánh giá của người dùng, không phải là phát ngôn chính thức của Golfdy.

Người dùng phải đăng kí tài khoản với thông tin cá nhân được xác nhận và cập nhật khi có thay đổi. Người dùng phải chịu trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và các hoạt động trên trang web. Ngoài ra, người dùng phải có trách nhiệm thông bá cho Golfdy ngay lập tức khi tài khoản của họ bị truy cập trái phép, bị sử dụng hoặc bị đánh cắp. Golfdy không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kì mất mát hoặc tổn thất nào gây ra bởi những điều không có trong chính sách này. Khi người dùng đăng kí tài khoản trên trang web của chúng tôi, điều này có nghĩa là người dùng đồng kí nhận các email quảng cáo từ Golfdy. Nếu người dùng không muốn tiếp tục nhận các email này, họ có thể từ chối bằng cách truy cập vào đường link dưới mỗi email quảng cáo.

3. HUỶ ĐẶT SÂN

Với mỗi lần hủy đặt sân, bạn sẽ được hoàn lại số tiền thanh toán sau khi trừ đi phí ngân hàng, phí giao dịch và chi phí phạt huỷ theo chính sách của sân gôn. Phí ngân hàng và phí giao dịch sẽ được tự động tính để đặt sân của bạn có hiệu lực. Thường mức phí được qui định ở mức tương ướng 3.85% và 5% trên tổng số tiền thanh toán. Phí phạt hủy sẽ được qui định bởi sân gôn. Bởi thế, chi phí phạt hủy sẽ khác nhau đối với mỗi sân và phụ thuộc vào chính sách hủy và khuyến mãi của từng sân (nếu có).

Bằng việc đặt con trỏ vào nút  “Đặt sân ngay” trên trang web Golfdy hoặc ứng dụng, trên trang đặt sân, bạn sẽ thấy thông tin về chi phí ngân hàng, phí giao dịch và chi phí hủy đặt sân. Lưu ý rằng nếu bạn không đến sân gôn mà mình đã đặt, bạn sẽ được coi như là hủy muộn. Hoàn tiền không áp dụng cho các trường hợp hủy muộn.

Số tiền hoàn sẽ được trả về thẻ tín dụng của bạn trong vòng từ 4 đến 5 tuần.

Đã sao chép